medischonline.nl is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van MedischOnline / Mirati Marketing

Eigenaar van de website

MedischOnline / Mirati Marketing
Matissehof 75
1628 XS Hoorn

KvKnummer: 67992188

Ontwerp en technische realisatie

MedischOnline / Mirati Marketing

Financiering van de website

medischonline.nl wordt gefinancierd door advertenties en sponsoring. Dit heeft geen enkele invloed op de inhoudelijke informatie gegeven op deze website, de medische inhoud is én blijft vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Redactieraad

Alle informatie van medische aard op medischonline.nl is geschreven en/of gecontroleerd door onze redactieraad. Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient altijd door de gebruiker te worden geverifieerd op juistheid.

Adverteren

U bevindt zich nu op de website medischonline.nl Op alle pagina’s binnen deze website kan geadverteerd worden. Er is ruimte voor advertenties, logo vermelding en gesponsorde links. Ook kunnen persberichten, nieuwsitems en advertorials op onze website worden geplaatst.
Google sponsored Ads en links zijn advertenties die automatisch door het Google Ads-systeem worden geplaatst. MedischOnline heeft geen controle op de inhoud van deze Google Ads.

MedischOnline heeft meerdere (medische) websites in haar beheer. Deze websites zijn bedoeld voor iedereen die meer informatie wil op een bepaald zorggebied of met een specifieke medische doelstelling. Binnen het MedischOnline Web kunnen advertenties op diverse gewenste websites worden geplaatst, maar een advertentie kan ook op één specifieke website of pagina worden geplaatst.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden om sponsor te worden of te adverteren op deze website en/of op andere websites binnen het MedischOnline Web, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier . Wij helpen u graag verder met meer informatie over ons advertentie-, en/of sponsorbeleid.

Copyright

Alle teksten en logo’s zijn en blijven eigendom van MedischOnline / Mirati Marketing en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van MedischOnline / Mirati Marketing. Kijk voor de volledige voorwaarden op onze disclaimer

Bronvermelding

De oorsprong van informatie, verwerkte teksten en/of afbeeldingen/beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van deze website staan vermeld onder het kopje ook interessant.